HIPS

HIPS 922N

HIPS 922N jest wysokoudarową żywicą polistyrenową nadającą się do termoformowania i wtryskiwania. Rekomendowany do zastosowań, w których wymagany jest balans pomiędzy płynnością i wytrzymałością. Może być mieszany z polistyrenami ogólnego użytku.

HIPS 3163

HIPS 3163 daje świetne rezultaty podczas wtryskiwania. Wysoki współczynnik płynności czyni HIPS 3163 najlepszym do produktów wtryskiwanych o szybkich cyklach produkcji.

HIPS 4035

HIPS 4035 daje świetne rezultaty podczas wytłaczania produktów dobrej jakości. Również używany do produktów wtryskanych. Dobra wytrzymałość na topnienie czyni HIPS 4035 szczególnie nadającym się do profili wytłaczanych

HIPS 4125

HIPS 4125 daje świetne rezultaty podczas wytłaczania produktów dobrej jakości i o wysokiej stabilności wymiarowej. Równie dobrze nadaje się do wytłaczania

HIPS 5073

HIPS 5073 daje świetne rezultaty podczas wytłaczania produktów dobrej jakości. Również używany do produktów wtryskanych.

HIPS 6045

HIPS 6045 daje świetne rezultaty podczas wytłaczania produktów dobrej jakości. Również używany do produktów wtryskanych.

HIPS 7026

HIPS 7026 daje świetne rezultaty podczas wytłaczania produktów dobrej jakości i o wysokiej stabilności wymiarowej.

HIPS 7055

HIPS 7055 daje świetne rezultaty podczas wytłaczania produktów dobrej jakości i o wysokiej stabilności wymiarowej.