HIPS

HFA 70

Przeznaczenie ogólne: odporność na ogień

SD 0150

Przeznaczenie ogólne. Sztywny termoplastik, dobrze poddający się obróbce. Wysoki współczynnik płynności umożliwia dobre wtryskiwanie. Znaczna oporność na udar i średni współczynnik odkształcania się pod wpływem ciepła. Super wysoka odporność na wysoką temperaturę

ABS 10

Zastosowanie ogólne

ABS 40

Zastosowanie ogólne

ABS 50

Zastosowanie ogólne

ABS 70

ABS 80

Przeznaczenie ogólne

ABS 90

Przeznaczenie ogólne